q


ثمین اطلس ایرانیان

Samin Atlas Iranian


مرکز بازرگانی محصولات کشاورزی


تضمین فروش / تامین مایحتاج / سرمایه گذاری /صادرات

Creative Agriculture Sourcing Solution

 

تضمین حداقل فروش

تضمین حداقل فروش

در بسته همکاری “تضمین حداقل فروش” در قالب یک قرارداد معتبر بخشی از فروش محصول تولیدی شما را حتی پیش از تولید تضمین می کنیم. ثمین اطلس ایرانیان با ارائه این بسته همکاری به دنبال ایجاد فضایی آرام برای شما در تولید است.

ما چگونه فروش محصول را تضمین می کنیم؟

  • تشکیل کنسرسیوم های فروش و صادرات ترکیبی متشکل از چند تامین کننده
  • ارتباط دائمی با مشتریان داخلی و بیرونی
  • کشف مشتریان بالقوه جدید و بازاریابی محصولات بسته ترکیبی

همین الان تماس بگیرید