آموزش

incoterms-samin-560x409-1-min

آشنایی با اصطلاحات حمل و نقل بین المللی – قسمت اول

آشنایی با اصطلاحات حمل و نقل بین المللی – قسمت اول 263 192 نویسنده

در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.

International Commercial Terms به معنای اصطلاحات تجارت بین الملل  ریشه لغت اینکوتزمز از مخفف سازی سه لغت لاتین تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل  مورد بازنگری و باز نشر قرار می گیرد.

در ثمین اطلس ایرانیان میکوشیم رایج ترین و کاربردی ترین اصطلاحات را در اختیار شما خوانندگان گرامی قرار دهیم :

 

واردات Import بارنامه Bill of Lading
صادرات Export کارنه تیر Carne Tir
گمرک Customs پکینگ Packing List
بندر Port فاکتور Invoice
کامیون دربستی (Full Truck Loading (FTL) پیش فاکتور Proforma Invoice
کانتینر دربستی (Full Container Loading (FCL) گواهی مبداء Certificat of Origin
خرده بار Groupage گواهی بهداشت Health Certificat
خرده بار دریایی (Low Container Loading (LCL) حمل از درب کارخانه EXW
خرده بار زمینی (Low Truck Loading (LTL) تحویل روی عرشه کشتی FOB
حمل و نقل Logistics – Transportation حمل درب تا درب Door to Door
حمل و نقل زمینی Land Shipment پست سریع Express
حمل و نقل هوایی Air Shipment کشتی باری Barge
حمل و نقل دریایی Sea Shipment کالای خطرناک DG Cargo
قیمت حمل دریایی Ocean Freight حمل ترکیبی Combined shipment
قیمت حمل هوایی Air Freight تحویل گیرنده کالا Consignee

با کاشت اصولی گیاه کلزا آشنا شویم

با کاشت اصولی گیاه کلزا آشنا شویم 263 188 پوریا سنایی

آموزش کاشت کلزا

 

عملیات کاشت

 

نوع خاک

 

کلزا نسبت به انواع مختلف خاک سازگاری وسیعی نشان می دهد اما مناسبترین اراضی بافت متوسط بازهکشی مناسب و وجود مواد آلی برای رشد آن کافی میباشد.

خاکهای شنی اغلب بدلیل عدم نگهداری رطوبت مناسب نمی باشند.همچنین کلزا درخاکهای شور یا قلیایی بخوبی رشد نمی کند.

برای کاشت مطلوب کلزا انتخاب خاک مناسب و همچنین تهیه بستر مناسب بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

آماده سازی زمین

 

تهیه بستر مناسب بذر یکی از شرایط اصلی در موفقیت زراعت کلزا در تمام مناطق می باشد. بذور کوچک کلزا نیاز به بستر کاشت مرطوب با بافت ظریف، منسجم و مناسب دارد تا رطوبت کافی برای جوانه زنی و رشد را در اختیار داشته باشد.برای تاُمین شرایط فوق معمولا” عملیات خاک ورزی شامل شخم عمیق دیسک و ماله انجام می شود. بعد از شخم عمیق برای از بین بردن کلوخ های خاک دوباره دیسک عمود بر هم ضروری می باشد. در این مرحله می توان علف کش پیش از کاشت مانند ترفلان را نیز با خاک مخلوط کرد. جهت استفاده از این علف کش تهیه زمین و بستر کاشت باید به نحو مطلوبی انجام پذیرد.زمین هایی که دارای کلوخه هستند(خشکه کاری) علف کش تاُثیر لازم را نخواهد داشت. در زراعت کلزا پس از دیسک از ماله نیز استفاده می شود که به سبز شدن یکنواخت مزرعه کمک خواهد کرد.

تاریخ کاشت

 

در کشت پائیزه کلزا،تاریخ کشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در کلزا تاریخ کشت بهینه با وضع جغرافیایی منطقه ارتباط مستقیم دارد. در کلزای پائیزه زمان کاشت باید طوری انتخاب شود که رشد کافی را در پائیز تاُمین کند تا گیاه با خطر سرما و حمله آفات در زمستان مواجه نشود و بتواند گل آذین کامل تشکیل دهد ، ولی میزان رشد کلزا در پائیز نباید به حدی باشد که نقطه رویش در معرض خطر سرمازدگی قرار گیرد. کلزا در مرحله 8-6 برگی حداکثر متفاوت به سرما را دارد و بدون پوشش برف سرمای ناگهانی 15 درجه سانتی گراد زیر صفر را تحمل می کند. تاریخ های کاشت زیر برای مناطق مختلف توصیه می شود.

_  مناطق سردسیر (آذربایجان) 20-15 شهریور

_  غرب کشور30-15 شهریور

_  مناطق سواحل خزر (گرگان و مازندران) 15 مهر تا 15 آبان

_  مناطق گرمسیر اوایل آبان تا اوایل آذر

 

شخم و دیسک

 

پس از گاورو شدن زمین، بایستی آن را شخم عمیق زد، چون ریشه کلزا در اعماق خاک نفوذ میکند. ﺑه منظور خرد نمودن بقایای محصول قبلی و اختلاط کود با خاک و خرد نمودن کلوخه ها بایستی زمین را دیسک زده و ماله کشی نمود. چون مبارزه با علف های هرز با استفاده از سموم خاک کاربرد در زمینی که کلوخه داشته باشد به درستی انجام نمیگیرد. نکته: آماده سازی زمین باید به گونه ای باشد که زمین عاری از کلوخه های بزرگ باشد و از طرفی خاک نباید خیلی زیاد پودر شود چون در چنین خاک هایی بعد از آبیاری اول زمین سله بسته و بیرون آمدن لپه های کلزا را  از خاک با مانع مواجه میکند و مزرعه را دچار بدسبزی میکند.

 

علف های هرز کلزا

 

یکی از عوامل مهم محدودکننده کشت کلزا علفهای هرز میباشد.رقابت علفهای هرز برکمیت وکیفیت محصول کلزا تاُثیر می گذارد.

علفهای هرز درمصرف آب، نورو موادغذایی با کلزارقابت می کنند. اختلاط بذورعلفهای هرز کلزاباعث پایین آمدن کیفیت روغن وکنجاله میشود.

برای مبارزه با علفهای هرز از روشهای ذیل استفاده می شود.

روشهای زراعی: آماده سازی زمین در کاهش علفهای هرز بسیار مؤثر بوده و بهتر است قبل از کشت آبیاری نموده و علفهای هرز رشد کرده و دیسک یا در صورت امکان با رانداپ و گرماکسون از بین برد. چون بذر کلزا با بذور علفهای هرز تیره شب بو مثل خردل وحشی و شلمی مخلوط می شود وجدا کردن آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است باید از بذور پاک و عاری از علفهای هرز استفاده نمود. رعایت عمق، فاصله و تاریخ مناسب کاشت کشت در حداکثر تراکم توصیه شده باید مد نظر قرار گیرد. در زراعت های ردیفی از ادوات مکانیکی مانند کولیتواتور در کنترل علفهای هرز استفاده می گردد.

روشهای شیمیایی: در این روش از سموم شیمیایی جهت مبارزه با علفهای هرز پهن برگ باریک برگ استفاده می شود.

 

تسطیح و ماله کشی

 

ماله کشی در زراعت کلزا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. انجام آن بعد از پایان عملیات تهیه زمین و قبل از بذرکاری ضروری خواهد بود. چون اگر زمین کاملا مسطح نباشد و پستی و بلندی داشته باشد باعث تفاوت و غیر همزمانی در رویش و سبز شدن بذر شده و ممکن است بعضی از بذور بطور کلی سبز نگردد که باعث غیریکنواختی در سبزی مزرعه و خالی شدن بعضی از نقاط مزرعه و غلبه علف های هرز میشود و اینکه مزرعه به خوبی آبیاری نشده و در نقطه ای از مزرعه آب تجمع یافته و در نقطه ای دیگر آب کافی به بذور نمیرسد که باعث غیر همزمانی در جوانه ها و سبز شدن بذر و ایجاد مانده آبی در سطح مزرعه شده که با توجه به حساسیت کلزا به آب زیاد و زه کشی آثار منفی این کار به صورت غیر یکنواختی در رسیدن و نهایتا کاهش عملکرد نمایان میگردد.

 

کاشت کلزا

 

کاشت کلزا هم به صورت ردیفی و هم دستپاش صورت می گیرد.

میزان بذرمصرفی در روش کاشت ردیفی 8-6 کیلوگرم درهکتار و در روش دستپاش 12-10 کیلو درهکتار می باشد.

کاشت بصورت ردیفی بااستفاده از ادوات کاشت موجود درمنطقه انجام می گیرد که باید درتنظیم آن دقت کافی صورت گیرد.

عمق کاشت معمولا” بین 2-1 سانتی متر می باشد که بسته به نوع رقم، خاک و اقلیم متفاوت است.

فواصل خطوط کاشت بین 40-30سانتیمتر وفواصل بوته روی خط 4-3سانتیمتر درنظر گرفته میشود. تراکم مطلوب 80-70بوته در مترمربع میباشد.

 

نیاز کودی کلزا

 

مصرف بهینه کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش عملکرد محصول، کیفیت مطلوب گیاه را نیز موجب می شود.

میزان کود مورد نیاز بهتر است پس از انجام آزمایشهای خاکشناسی زمین مورد نظر توصیه می گردد.

ازت: کلزا نیاز فراوانی به ازت داردو استفاده از کود ازته برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد. محصول کلزای پائیزه برای تولیدهر تن دانه 70 کیلو گرم ازت جذب می کند.استفاده از یک سوم میزان ازت توصیه شده در هنگام کاشت و بقیه در دو مرحله شروع رشد مجدد پس از پایان سرمای زمستان و قبل از گلدهی بیشترین عملکرد را تولید می کند.اولین علامت کمبود ازت رشد کم و رنگ سبز روشن ساقه و برگهاست.

فسفر: محصول کلزا به ازای هر تن دانه حدود 15-12 کیلو گرم فسفات از خاک برداشت می کند. مقدار پروتئین و روغن کلزا تحت تاُثیر مصرف فسفات قرار دارد. برگها و ساقه گیاهانی که دچار کمبود هستند ابتدا به رنگ سبز متمایل به آبی تیره و بعد ارغوانی رنگ در می آیند. گیاه کوتوله شده و ریشه های آن کوتاه می ماند. فسفات ها به دلیل تحرک کم باید قبل از کاشت به خاک اضافه شود. علاوه بر عناصر فوق کلزا به پتاسیم، گوگرد و همچنین به مقادیر اندکی از بر و روی نیز نیاز دارد.

 

عملیات داشت

 

آبیاری

 

کمبود آب اثرسویی برعملکرد کلزا می گذارد. حساس ترین زمان برای آبیاری مرحله گلدهی و اوایل غلاف بندی می باشدو کمبود آب در این مرحله موجب کاهش فوق العاده تعداد غلاف، دانه بندی، کوچک ماندن دانه ها و کاهش روغن می شود. در بیشتر مناطق 3-2 نوبت آبیاری در پائیز و 3-2 نوبت آبیاری بهاره (مرحله شروع رشددربهار، مرحله گلدهی، مرحله تشکیل غلاف) مورد نیاز است که بستگی به شرایط محیطی، میزان نزولات، حرارت محیط و تبخیر دارد.

بهترین تاریخ کاشت موثر در عملکرد بالای کلزا از نیمه مهر ماه تا قبل از ۲۰ آبان ماه می باشد و بهترین تراکم ۶۰ تا ۸۰ بوته در متر مربع است. بطوریکه تراکم کمتر از ۲۰ بوته در متر مربع و بیشتر از ۱۰۰ بوته در متر مربع افت عملکرد خواهد داد و ۴۰ بوته در متر مربع حداقل تراکم می باشد.

 

برداشت کلزا

 

زمان برداشت مناسب جهت دستیابی به عملکرد بیشتر اهمیت بسیاری دارد.

برداشت زود هنگام می تواند کیفیت محصول را بعلت بذرهای کوچک و نارس و درصد بالای سبزینه کم کند.

برداشت دیرهنگام بعلت ریزش غلافهای زودرس باعث نقصان عملکرد می شود.محصول میتواند بصورت دستی، باکف برها و یابرداشت مستقیم دروشود.

مرحله مناسب برداشت دستی یا کف بر کردن با نمونه برداری از قسمت میانی شاخه اصلی و شاخه های اولیه تاُمین می شودو با شمارش بذور سیاه و سبز درصد بذور سیاه محاسبه می شود. وقتی 40 تا 50 % دانه ها به رنگ قهوه ای روشن تا سیاه متمایل می شوند محصول باید برداشت و برای خشک کردن به محل خرمنکوبی برده شود. جهت کاهش ریزش، درو باید اوایل صبح و یا عصر انجام شود. در برداشت مستقیم وجود90-85 % بذور سیاه مشخصه ای کاربردی جهت شناسایی بهترین زمان برداشت می باشد. هیبرید های کلزا به دلیل رسیدگی یکنواخت و زودرس برای برداشت مستقیم مناسب می باشد. در برداشت مستیم کلزا تعیین زمان مناسب و تنظیم دقیق کمباین اثر فوق العاده هی در کاهش ریزش دانه دارد.

کلزا چیست

از کلزا چه میدانید؟

از کلزا چه میدانید؟ 600 400 پوریا سنایی

کلزا چیست ؟

کلزا یاهمان Brasicaceae گیاهی ازخانواده شب بو میباشد. این گیاه دگرگشن است و ازمهمترین گیاهان دانه روغنی بحساب می آید.

 

از کلزا چه میدانید؟

 

تاریخچه پیدایش کلزا کجا بوده است؟

بنظر می آید مبدا کلزا کشورهای آسیای میانه و اروپا بوده اند.

کلزا گیاهی علفی و با دوره رشد یکساله بوده و ارتفاع بوته آن از 50 تا 170 cm متغیر است.

کلزا گیاهی است که رقم های زیادی دارد. این رقم ها (گونه ها) خاصیت متفاوتی را دارا هستند.

به گونه ای که در مناطق سرد ، گرم و معتدل امکان کشت کلزا وجود دارد.

مقاومت به شوری کلزا از گندم بیشتر و از جو کمتر است.

اکنون کلزا تنها گیاهی است که در تناوب با گندم و جو می‌تواند بعنوان محصول پائیزه کشت شودچون نقش بسیار مؤثری در کنترل آفات خاک­زی مانند زابروس ایفا میکند.

این گیاه معمولادر تناوب بامحصولات کشاورزی چون غلات کشت میشود ،چراکه درکنترل بیماری ها، آفات وعلفهای هرزمزارع مؤثرمی باشد.

دانه های کلزا بسیار ارزشمند بوده و پس از استحصال روغن از آنها ، کنجاله موجود خوراک دام میشود.

این کنجاله ها سرشار از پروتئین میباشند.

ازتولیدکنندگان این محصول دردنیا میتوان به هندوستان ،انگلستان ،چین ،آلمان ،فرانسه و مهمترین آنهاکانادا اشاره کرد.

گیاه دارای ساقه راست، منشعب و تقریبا مدور می باشد. ریشه کلزا عمودی است که در شرایط مناسب تا عمق 80 cm خاک و حتی بیشتر نفوذ می کند.

عمق نفوذ و گستردگی ریشه نقش بسزایی در مقاومت گیاه به خشکی دارد.

برگهای آن در مرحله اولیه رشد بیضی شکل، دارای دمبرگ بوده امّا در مراحل بعدی برگها نوک تیز و تا حدودی به ساقه چسبیده اند.گلهای آن زرد رنگ و گل آذین آن خوشه ای می باشد.

زراعت دانه های روغنی در جهان با توجه به افزایش جمعیت ،توسه شهرنشینی و بالا رفتن مصرف سرانه روغن نباتی گسترش چشمگیری داشته ﺍﺳت.

کشورهای اروپایی،کاناداواسترالیا باپرداخت یارانه های هنگفت به کشاورزان تلاش میکنند تابازارهای جهانی راتسخیر کنند.

در ایران افزایش جمعیت،افزایش مصرف سرانه روغن ﻭو تغییر ذائقه مردم زمینه وابستگی شدید کشور به واردات روغن را فراهم آورده است.

یکی از دانه‌های روغنی کلزا(Brassica napus) است که استخراج روغن از کلزا در ایران از سال 1317 شروع شده است.

 

پیرامون کشت کلزا

 

برای تولید پایدار گندم، کشت دانه روغنی کلزا ضروری است زیرا این دانه روغنی در تناوب کشت با گندم سبب تقویت خاک، کاهش آفات و بیماری ­ها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می­ شود.

کشت مداوم گندم در اراضی زراعی سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولید گندم می­ شود.

روغن کلزابدلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع ودرصد پایین اسیدهای چرب اشباع جزء با کیفیت ­ترین روغن‌های خوراکی است.

کاشت آلوئه ورا

کاشت آلوئه ورا 600 400 پوریا سنایی

کاشت آلوئه ورا

 

کاشت آلوئه ورا از دیرباز در کانون توجهات بوده است.

یکی از بهترین گزینه ها در مناطق خشک گرمسیری و نیمه گرمسيری کاشت و پروش آلوئه ورا میباشد.

ویژگی های منحصر به فرد آلوئه ورا آن را به فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

این محصول به آبیاری زیادی نیاز ندارد ، ازین رو آبیاری قطره ای یا بارانی هر 10-7 روز یکبار کفایت میکند.آلوئه ورا شدیدأ نیازمند خاک با زهکش بالاست،پس بهترین حالت برای رشد گیاه خاکی با مخلوط ماسه یا سنگریزه است.

 

مقابله با بیماری ها و علف های هرز

 

خطر بروز بیماری ها در آلوئه ورا نسبت به گیاهان دیگر کمتر است.

تنها در صورتی که آبیاری گیاه زیاد باشد، احتمال خطر بیماری پوسیدگی میرود.

معروف ترین علف هرز این گیاه سلمه تره می باشد که از خانواده چغندریان محسوب میشود.

به طور کلی باید گفت اگر کشت گیاه به صورت اصولی و ارگانیک و تحت نظر متخصصین صورت پذیرد ، مبارزه با بیماری ها و علف های هرز به حداقل خود می رسد.در مجموع خطر بیماری ها و علف های هرز در این گیاه نسبت به گیاهان دیگر بسیار کم است ، اما برای مبارزه با بیماری های قارچی از قارچ کش میشکارپ و برای مقابله با کنه از سمی بنام دیازینون استفاده می گردد.

 

روش برداشت

 

اندام مورد استفاده گیاه آلوئه ورا برگ های آن میباشد که از آن ژل و شیرابه استخراج میگردد.به منظور عملیات فرآوری بهتر می بایست بلافاصله پس از برداشت برگ، اقدام به استخراج ژل و شيرابه در محیطی کاملاً بهداشتی و کنترل شده نمود.

 

 

هدف از کشت آلوئه ورا به عنوان محصول راهبردی جهت مصرف صنایع مختلف اعم از غذایی، بهداشتی و آرایشی و فروش آزاد می باشد. عزیزانی که تصمیم به سرمایه گذاری در این زمینه دارید میتوانید فایل راهنمای ما که صفر تا صد کشت آلوئه ورا را به تفصیل بیان میکند را دانلود کنید.

 

 

دانلود فایل راهنمای کشت و پرورش آلوئه ورا

 

 

با تشکر از عزیزانی که ما را در تولید محتوای این مطلب یاری کردند.

-موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

-کانال رسمی کمیسیون کشاورزی اصفهان

-جناب آقای مجید دادرس(مولف فایل آموزشی)

-انتشارات اسرار علم

فرسایش بادی فرسایش آبی

فرسایش خاک

فرسایش خاک 600 400 پوریا سنایی

انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و باد را فرسایش خاک میگویند.

فرسایش خاک پدیده ای بسیار مخرب است. این عمل باعث از بین رفتن آب و عناصر غذایی خاک میگردد.

دو عامل مهم در فرسایش خاک ، آب و باد هستند. هم اکنون به توضیحات بیشتر دراین باره میپردازیم.

 

فرسایش آبی

 

مقداری از آب باران پس از رسیدن به سطح زمین وارد خاک میشود. مابقی به صورت هرزآب جاری میگردد.

این هرزآب ها خاک را انتقال می دهد و باعث فرسایش خاک میشود. در صورت شدید بودن هرزآب احتمال وقوع سیل نیز میرود.

 

مضرات فرسایش آبی

 

سطح رویی خاک دارای غنی ترین املاح میباشد و برای رشد گیاه بسیار مناسب است.

در فرسایش آبی این قسمت از خاک از بین میرود. گل و لای موجود در مزارع پایین دست ته نشین میشود.

در صورت رسیدن این رسوبات به پشت سد ، باعث کوتاهی عمر سدها میشود.

 

روش هاي مبارزه با فرسايش آبي

 

ایجاد و تقویت پوشش گیاهی که به منظور پیشگیری و ترمیم سطوح آسیب دیده انجام میگردد.فرسایش بادی

ایجاد سکو در نواحی شیب دار  که به منظور از بین بردن شیب موجود انجام میگیرد.

هدف جلوگيري از نشت جريان آب در سطح زمين و نفوذ دادن بيشتر آن در خاک است.

دامنه کوهها را که ممکن است شيب ملايم داشته باشد، به صورت پله هاي پهن يا تخت هايي که همانند سکو باشد در مي آورند.

در نواحي که سنگ زياد است معمولاً براي جلوگيري از فرسايش زمين و همچنين مرمت سطح هاي فرسايش يافته در دامنه کوه ها از سنگ هاي آن محل سدهاي کوچکي در نقاط فرسايش يافته به ويژه در داخل آبراهه ها ميسازند که به سد خشکه چين معروف است. اين سدها مانع از جريان شديد آب مي شود و با ايستادن آب در پشت آن به نفوذ دادن آب در زمين کمک مي کند که در نتيجه مانع از فرسايش خاک هم مي شود.

 

فرسایش بادی

 

باد قدرت فرسایندگی و حمل کنندگی بسیار بالایی دارد.

در مناطق خشک این عامل شدت گرفته و باد از عوامل مهم فرسایش خاک به شمار میرود.

 

مضرات فرسايش بادي

 

همانند فرسایش آبی باعث از بین رفتن سطح رویی خاک میشود و از میزان حاصل خیزی خاک میکاهد.

باعث پوشیده شدن سطح معابر ، جاده ها و قنات ها از شن روان میشود.

زیاد شدن گرد و خاک در هوا باعث به وجود آمدن بیماری های تنفسی و چشمی میشود.

روش هاي مبارزه با فرسايش بادی

 

به طور کلی پوشش گیاهی از هرگونه فرسایش خاک جلوگیری میکند.

ایجاد باد شکن نیز میتواند از شدت فرسایش خاک بکاهد. بادشکن به پوشش گیاهی گفته میشود که عمود بر جهت باد کاشته شود.

از دیگر روش ها میتوان به استفاده از مالچ های نفتی اشاره کرد.

اين مواد به صورت پوشش نازکي روي سطح خاک پاشيده مي شوند پس از خشک شدن خاک را در جاي خود تثبيت نموده از حرکت آن با باد جلوگيري مي کند. البته از اين موقعيت مي توان استفاده نموده و در خاک هاي تثبيت شده اقدام به کشت بذر و نهال نمود به طوري که قبل از اتمام دوره عمر مفيد اين مواد، گياهان در خاک مستقر شده و از آن به بعد خود نقش تثبيت خاک را انجام مي دهند.

 

منبع: کانال کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

رشد گیاه

عوامل موثر در رشد گیاه

عوامل موثر در رشد گیاه 600 400 پوریا سنایی

منظور از رشد گیاه ، بزرگ شدن اندام های گیاه میباشد. این بزرگ شدن می تواند شامل کل گیاه یا تنها قسمتی نظیر برگ ، گل ، میوه یا بذر آن باشد.

در کشاورزی علمی مطالعه عوامل موثر در رشد گیاه از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی از انجام کلیه عملیات کشاورزی برداشت هرچه بیشتر محصول به ازا حداقل منابع به کار رفته است. دو عامل مهم و موثر در رشد گیاه عبارتند از:

درجه حرارت

درجه حرارت مناسب برای بیشتر گیاهان زراعی بین 4 تا 51 درجه سانتی گراد است. در درجه حرارت های بالاتر یا پایین تر رشد گیاه دچار اختلال شده و به شدت کاهش می یابد.

درجه حرارت بر فعالبت گیاه نظیر فتوسنتز ، جذب آب و مواد غذایی ، تعرق ، فعالیت های آنزیمی و انعقاد پروتئین تاثیر می گذارد.

رطوبت

آب در گياهان براي ساختن کربوهيدراتها، نگهداري شادابي پروتوپلاسم و همچنين براي نقل و انتقال عناصر غذايي لازمست. کمبود آب باعث کاهش تقسيم ياخته اي و کوچک ماندن ياخته ها مي شود. هم خشکي خاک و هم خيسي بيش از حد آن به رشد گياه صدمه مي زند.

از دیگر عوامل موثر در رشد گیاه میتوان به انرژی تابشی ، ترکیب اتمسفر ، تاثیر موجودات زنده ، عناصر غذایی و… را نام برد. حال به ترتیب به توضیح موارد یاد شده میپردازیم.

انرژی تابشی

کيفيت ، شدت و طول مدت روشنايي بر رشد اثر مي گذارد. منظور از کيفيت نور طول موج غالب آن است. آزمايشات نشان داده که گر چه طيف کامل نور سفيد براي اغلب گياهان مناسب است ، ولي رنگ هاي مختلف مي تواند اثرات مختلفي بر رشد داشته باشند. آزمايشات در مورد شدت نور روز قادر به رشد کامل خود مي باشند. البته احتياجات گياهان مختلف از اين متفاوت بوده و برخي به شدتهاي نور بيشتري احتياج دارند. طول مدت روشنايي از عواملي است که به نحو چشمگيري در رشد گياه مؤثر است.

گياهان را از اين نظر به 3 دسته روز بلند ، روز کوتاه و حد واسط تقسيم مي کنند. گياهان روز بلند گياهاني هستند که فقط در صورتي به گل مي نشينند که زمان روشنايي مساوي يا درازتر از مدت معيني باشد. اگر زمان روشنايي از اين مدت کوتاهتر باشد، اين گياهان فقط به رشد سبزينه اي خود ادامه مي دهند. شبدر و غلات جزء اين گروه می باشند.
گياهان روز کوتاه به آن دسته از گياهان اطلاق مي شود که فقط در صورتي گل مي دهند که زمان روشنايي مساوي يا کوتاهتر از مدت معيني باشد. بعضي از ارقام توتون روز کوتاه هستند. از گياهان حد واسط مي توان به پنبه اشاره کرد. با کنترل اين عوامل می توان گياهان را خارج از فصل يا خارج از نقطه جغرافيايي اصلي وادار به گل دادن نمود.

ترکیب اتمسفر

گاز کربنيک براي انجام عمل فتوسنتز گياهان لازمست. غلظت اين گاز در اتمسفر حدود 4/43 درصد است. آزمايشات نشان داده اند که به طور کلي غلظت هاي تا چند برابر اين مقدار مي تواند اثر مثبت بر رشد گياه داشته باشند. با کنترل غلظت گاز کربنيک در گلخانه مي توان محصول برخي گياهان را به طور قابل ملاحظه اي افزايش داد.
غلظت گاز اکسيژن در هواي خاک مي تواند بر رشد ريشه و در نتيجه رشد قسمت هاي هوايي گياه تأثير بگذارد. تراکم خاک مي تواند در وضعيت تهويه خاک در نتيجه غلظت گاز اکسيژن مؤثر باشد. پس به خوبي مي توان دريافت که عامل ساختمان خاک مي تواند نقش مهمي در رشد گياه داشته باشد.

رطوبت خاک نيز با اشغال فضاهاي خالي مي تواند در کاهش غلظت اکسيژن خاک مؤثر باشد. هرچه رطوبت خاک بيشتر باشد هواي خاک کمتر و سرعت تعويض آن با هواي اتمسفر کندتر است. البته برخي گياهان نظير برنج در شرايطي که خاک از رطوبت اشباع باشد نيز به رشد خود ادامه مي دهند.

موجودات زنده

منظور از موجودات زنده در اين بخش، وجود عوامل بيماري زايي است که در فصل خواص بيولوژيکي درباره آن صحبت شد. اين گونه عوامل بيماري زا مسلماً مي تواند محدوديت زيادي در رشد گياه ايجاد کنند. از طرف ديگر وجود موجودات زنده ريزي که سبب تثبيت ازت و يا بيشتر قابل استفاده شدن فسفر مي شود طبعاً به رشد گياه کمک مي کنند. حشرات وآفات مختلف نيز مي توانند با حمله به گياه مانعي در راه رسيدن به حداکثر رشد گياه ايجاد کنند. وجود علف هاي هرز يا در مزرعه مي تواند با رقابت بر مواد غذايي و آب محدودريت هايي را در رشد گياه سبب شوند.

عناصر غذايي

حيات گياهان و رشد آنها مستلزم جذب برخي عناصر میباشد. از جمله این عناصر میتوان به کربن، هيدروژن، اکسيژن، ازت فسفر و غيره اشاره کرد. عدم وجود مواد مي تواند مانع رشد گياه شوند. البته بعضي عناصر نظير آلومينيوم حتي در غلظت هاي کم قادر به جلوگيري از رشد مي باشد. از جمله عناصر سمي ديگر مي توان به نيکل و جيوه اشاره کرد. برخي مواد شيميايي مانند فنل نیز داراي خاصيت سمي مي باشند. بايد توجه داشت که کليه عوامل ذکر شده در بالا در رشد گياه مؤثر بوده و براي رسيدن به حاکثر محصول هر يک از اين عوامل در حدمناسب خود باشند.

 

منبع: کانال کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

آموزش کاشت کنجد

آموزش کاشت،داشت و برداشت کنجد

آموزش کاشت،داشت و برداشت کنجد 600 404 نویسنده

كنجد گياهي است گرمادوست و اساساً يك محصول خاص مناطق گرمسيري و نيمهگرمسيري بوده و به دماي پايين حساس است اما با اجراي برنامه هاي به نژادي گسترش كشت آن به مناطق معتدل ممكن میباشد.دامنه كشت كنجد از 40 درجه عرض شمالي تا 40 درجه عرض جنوبي بوده،معمولا زًراعت آن تا ارتفاع 1200 متر از سطح دريا امكانپذير ميباشد.
اين نبات به روزهاي گرم و نورفراوان نيازمنداست و به حرارتهاي پايين حساسيت نشان ميدهد.

برای اطلاعات بیشتر فایل زیررا دانلود و مطالعه فرمایید .

کشت کنجد

منبع : کانال رسمی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

کاربرد جلبک دریایی در کشاورزی

کاربرد جلبک دریایی در کشاورزی 600 400 نویسنده

جلبک ها ساده ترین موجودات آبزی هستند. این موجودات شاخه های متعددی از جمله جلبک های سبز-آبی، جلبک های سبز-زرد، جلبک های قرمز و جلبک های قهوه ای را در بر می گیرند. جلبک های قهوه ای با دارا بودن مواد ذخیره ای فروان، اهمیت زیادی در کشاورزی دارند. براساس آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحدسالانه حدود 15 میلیون تن از این جلبک ها در تهیه و تولید کودهای کشاورزی به مصرف می رسند.

جهت مطالعه بیشنر فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید .

جلبک دریایی و کشاورزی

 

 

منبع : کانال رسمی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

پرورش زنبور عسل

پرورش زنبور عسل 600 400 نویسنده

زنبور عسل ، حشره اي طلايي، موجودي مفيد كه قرن ها با فوايد آن آشنا هستيم . زنبور عسل ابتدا مانند ديگر حشرات تلقي مي شد ولي از وقتي كه انسان انگبين عسل را چشيدند و به طعم و دلچسب آن پي برد.از اين رو تصميم به نگهداري و پرورش آن كرد .از ابتداي كار انسان با استفاده از كندوهاي بومي به نگهداري و پرورش آن پرداخت .

در لینک زیر کتاب پرورش زنبور عسل قرار داده شده است که میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.

کتاب پرورش زنبور عسل

علایم کمبود مس در محصولات کشاورزی

علایم کمبود مس در محصولات کشاورزی 600 400 نویسنده

مس یکی از مهمترین عناصر بوده و ویژگی آن این است که هیچ کاتیونی نمی تواند جایگزین آن شود .

وظایف مس:

شرکت در واکنش های اکسیداسیون و احیا

فعال کردن آنزیم ها

و …

جهت اطلاعات بیشنر فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.

نقش مس در تغذيه گياهان

 

منبع : کانال رسمی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان

 

تماس

+983136683222

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان خیابان جی ابتدای خیابان خواجه عمید ساختمان عمران اصفهان طبقه 2 واحد 9
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)