آموزش

مدرسه ی صادرات (قسمت پنجم) : اصطلاحات بازرگاني در زمينه حمل و نقل بين المللي

مدرسه ی صادرات (قسمت پنجم) : اصطلاحات بازرگاني در زمينه حمل و نقل بين المللي 600 399 نویسنده

در حال حاضر متداول ترین و مهم ترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد، یا برات وی را قبول نویسی کند یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید. این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد.

اعتبارنامه (L/C) یا letter of credit چیست؟

فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید . بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند .

برات ارزی (B/E) یا (Bill of Exchange) چیست؟

برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی:

1) کنوانسیون CMR:


این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

2) کنوانسیون TIR:


این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

3) کنوانسیون کوتیف COTIF:


این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

اصطلاحات به کار برده شده در آئین نامه حمل و نقل بین المللی کالا:

حمل ونقل بین المللی کالا:


حمل ونقل بین المللی کالا عبارت است از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر بارعایت قوانین مقررات حاکم بر آن.

شرکت حمل ونقل بین المللی:


شرکت حمل ونقل بین المللی که در این آئین نامه اختصاراً شرکت نامیده می شود عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل ونقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری، کریری و یا تواماً تشکیل خواهد شد.

فعالیت فورواردری:


فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی ازآنهاو همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده.

فعالیت کریری بین المللی:


فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجائی کالا ازکشوری به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل و طبق قرارداد حمل.

فعالیت کارگزاری بین المللی:


فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا به نمایندگی از طرف یک شرکت.

مشتری:


عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابه جایی کالا قرارداد منعقد می نماید.

بارنامه:


سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداء حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی – کامیون – راه آهن هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد.

راهنامه:


سندی است غیر قابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه، محموله یک وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد، حمل و تحویل گیرنده نماید.

ترخیصیه:


سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به گمرک معرفی شود.

ترانزیت خارجی:


ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.

کالای خطرناک:


عبارتست از کالایی که طبق طبقه بندی آی-ام-دی-جی (دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک) و آی-دی-آر خطرناک محسوب گردیده باشد.

فورواردر:


شخص حقوقی (شرکت) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید. شرکت هایی که طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند.

کریر(حمل کننده):


شخص حقوقی (شرکت) است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.

راننده تحت پوشش:


شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بین المللی است که به منظور فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی کالا وابستگی به شرکت معینی، با یکی از شرکت ها قرارداد همکاری منعقد می نماید.

کالای گران قیمت:


اقلام یا اجناس گران قیمت عبارتست از: شمش طلا، مسکوکات، اسناد بهادار و قابل معامله، سنگ های قیمتی، اجناس عتیقه، عکس و نقاشی و آثار هنری، و اقلام مشابه

مدرسه ی صادرات ( قسمت چهارم) : حمل و نقل در صادرات

مدرسه ی صادرات ( قسمت چهارم) : حمل و نقل در صادرات 600 399 نویسنده

آشنایی با حمل‌ونقل بین‌الملی 

در تجارت بین‌الملل یک کالا ممکن است از مرزهای یک یا چند کشور عبور کرده تا به مقصد برسد. بنابراین حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره به روش‌هایی دارد که یک کالا از مبدا شروع به حرکت کرده و به مقصد مورد نظر می‌رسد. بنابراین در اینجا باید یک سری الزامات و قوانین‌ بین‌المللی از جانب خریدار یا فروشنده رعایت شود. این در حالی است که در حمل‌ونقل داخلی صرفا استانداردها و و رویه‌های داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.

معمولا دو رویه مرسوم در حمل‌ونقل بین‌المللی وجود دارد که شامل روش‌ کریر (CARRIER) و فورواردر (FORWARDER) است. این دو رویه در تمام روش‌های حمل‌ونقل از قبیل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی وجود داشته و علی‌رغم شباهت‌هایی که دارند، تفاوت‌هایی دارند که به آنها اشاره می‌کنیم. 

تفاوت کریر و فورواردر در چیست؟ 

شرکت‌های کریر و فورواردر دو نوع از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و بازیگران این حوزه محسوب شده که تجار و بازرگانان کالاهای خود را معمولا از طریق آنها صادر می‌کنند. البته کریر و فورواردر ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی باشند. کریر به یک شرکت حمل‌ونقل کالا گفته می‌شود که از طریق انعقاد قرارداد با فرستنده یا صادرکننده کالا، متعهد می‌شود که بار مورد نظر را به مقصد برساند. معمولا اینگونه بوده که شرکت‌های کریر خود مالک و صاحب وسیله حمل و نقل نیز هستند یا آنکه آن را اجاره کرده‌ند. از جمله شرکت‌های کریر می‌توان شرکت‌هایی را نام برد که در زمینه‌های هوایی، ریلی، دریایی و سایر روش‌ها فعالیت دارند. شرکت‌های کریر بر مراحل مختلف حمل کالا از جمله بارگیری، تحویل کالا به گیرنده آن در مقصد، انجام مراحل گمرکی و برخی موارد دیگر نظارت داشته و آنها را انجام می‌دهند. بنابراین دایره خدمات و البته مسئولیت آنها بالاتر از شرکت‌های فورواردی است. 

شرکت‌های فورواردی اشخاص حقوقی یا حتی بعضا حقیقی بوده که از طرف‌ فرستنده یا صادرکننده کالا مبلغ خاصی را دریافت و در قبال آن زمینه‌های ارسال کالای مورد نظر را فراهم می‌کند. در واقع فورواردر به نوعی یک واسطه محسوب می‌شود. واسطه‌ای که یک طرف آن صادرکننده کالا و طرف دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل و باربری هستند. در این روش، فورواردر معمولا مسئولیت حمل بار را بر عهده نداشته و بنابراین ریسک آن از روش کریر بیشتر خواهد بود. هر چند که غالبا روش‌های حمل کالا از این طریق ارزان‌تر از روش قبلی است. فورواردر برخلاف شرکت‌های کریر خود صاحب یا اجاره‌کننده وسیله حمل کالا نیست و این کار شرکت‌های حمل‌ونقل با واسطه او انجام می‌‌دهند. 

حمل‌ونقل هوایی؛ مزایا و معایب آن 

 حمل‌ونقل هوایی با اختراع هواپیما ایجاد شده و نسبت به سایر روش‌ها یک روش جدید به شمار می‌رود. معمولا در هر کشوری پایانه‌های هوایی باربری وجود دارد که از آنها به عنوان فرودگاه‌های باربری نیز یاد می‌کنند. در ایران نیز چندین فرودگاه باربری و صادرات کالا وجود دارد که فرودگاه پیام کرج یکی از آنها محسوب می‌شود. در میان روش‌های مختلف حمل‌ونقل معمولا از روش هوایی کمتر استفاده می‌شود. این روش مزایا و معایبی را به همراه دارد که به صورت زیر است: 

 • کالا در سریع‌ترین زمان ممکن به مقصد می‌رسد. 
 • امنیت کالا در برابر حوادث بسیار بالا است. 
 • هزینه روش‌ هوایی نسبت به سایر روش‌ها بالا است.
 • امکان فاسد شدن یا خرابی کالا به حداقل ممکن می‌رسد. 
 • دردسرهای این روش نسبت به سایر روش‌ها معمولا کمتر است.
 • برخی از کالاها را نمی‌توان از طریق حمل‌ونقل هوایی جابجا کرد. 

 بهترین حالت برای استفاده از روش هوایی زمانی است که شما قصد دارید که یک کالای فاسدشدنی را صادر کرده یا آنکه بنا به هر دلیل زمان رسیدن کالا به مقصد برای شما مهم باشد. در غیر اینصورت بهتر است از سایر روش‌های حمل‌ونقل استفاده کرد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. 

حمل‌ونقل جاده‌ای؛ مزایا و معایب آن 

حمل‌ونقل جاده‌ای قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین روش حمل‌ونقل کالا از سراسر جهان بوده که هم‌اکنون نیز حجم قابل توجهی از تجارت دنیا از این طریق صورت می‌گیرد. جاده ابریشم و سایر راه‌های ارتباطی بین کشورها، شاهدی بر قدیمی بودن این روش است. از آنجا که ایران با همسایگان خود ارتباطات تجاری زیادی داشته، بنابراین بخش قابل توجهی از صادرات کالا از طریق روش جاده‌ای صورت می‌گیرد. روش جاده‌ای را می‌توان یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها در حمل‌ونقل کالا دانست. کامیون اصلی‌ترین روش حمل‌ونقل کالا در روش جاده‌ای بوده و شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی اصلی‌ترین بازه این حوزه هستند. از مزایا و معایب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 • این روش برخلاف روش دریایی یا هوایی برای همگان در دسترس است.
 • در روش جاده‌ای دیگری نیازی به تخلیه بار در بنادر وجود ندارد. 
 • بهترین روش برای صادرات به مسیر کوتاه خصوصا کشورهای همسایه است. 
 • ریسک روش جاده‌ای بیشتر از روش هوایی بوده و امنیت آن کمتر است. 
 • برای صادرات به کشورهای دوردست نمی‌توان از این روش استفاده کرد. 
 • زمان رسیدن کالا به مقصد به مراتب کمتر از روش دریایی است. 
 • میزان هزینه روش جاده‌ای کمتر از روش هوایی یا حتی دریایی است. 
 • هزینه بسته‌بندی در این روش به مراتب کمتر خواهد بود. 
 • امکان فاسد شدن برخی کالاها در مسیرهای طولانی وجود دارد. 
 • امکان صادرات کالا در حجم بالا در این روش مسیر نیست. 

 حمل‌ونقل ریلی؛ مزایا و معایب آن 

 حمل‌ونقلی ریلی نیز یکی دیگر از روش‌های حمل‌ونقل زمینی بوده که علی‌رغم شباهت‌هایی که با روش جاده‌ای داشته، اما تفاوت‌هایی نیز دارند. قطارهای باری وسیله حمل کالا در روش ریلی هستند. در ایران نیز ارتباط ریلی با برخی از کشورهای همسایه برقرار شده و انتظار می‌رود که این ارتباط در آینده بیشتر گسترش یابد. از طریق ارتباط ریلی با برخی از کشورهای همسایه می‌توان به بسیاری دیگر از کشورها و بازارهای دیگر دسترسی داشت. از روش ریلی در ایران بیشتر برای برخی از کشورها از جمله کشورهای اوراسیا و ترکیه استفاده می‌شود. از مهم‌ترین مزایا و معایب روش ریلی می‌توان موارد زیر را نام برد: 

 • تصادفات در این روش بسیار کم و امنیت بالایی دارد.
 • هزینه حمل نسبت به روش هوایی و بعضا دریایی پایین‌تر است. 
 • حمل‌ونقل ریلی برای بسیاری از کشورها امکان‌پذیر نیست. 
 • برای حمل برخی کالاها مانند مواد معدنی بهترین روش است. 
 • مشکلات آب‌وهوایی چندان تاثیری در روش ریلی ندارد. 
 • هر کالایی را نمی‌توان به روش ریلی صادر کرد. 

 حمل‌ونقل دریایی؛ مزایا و معایب آن 

 بدون اغراق می‌توان گفت که بیشترین حجم کالاها از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد و یکی از مرسوم‌ترین انواع روش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا محسوب می‌شود. نصف وسعت زمین را آب دریا و اقیانوس‌ها پوشانده و تقریبا اکثر کشورهای جهان به آب‌های آزاد و دریاها راه دارند. ایرانی نیز به یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان یعنی خلیج فارس دسترسی داشته و حجم بسیار زیادی از کالاهای تولیدی کشور از این راه صادر می‌شود. ضمن آنکه دریای مازندران نیز راه ارتباطی بسیار مناسبی برای ارتباط و صادرات کالا به کشورهای اوراسیا محسوب می‌شود که کشورهای مختلفی را در بر می‌گیرد. از مهم‌ترین مزایا و معایب حمل‌ونقل دریایی موارد زیر را می‌توان نام برد: 

 • برخلاف روش‌های دیگر از روش دریایی می‌توان به اکثر دنیا صادرات کرد.
 • نسبت به روش زمینی، بهترین روش برای مسیرهای طولانی است.
 • زمان رسیدن کالا به مقصد معمولا طولانی خواهد بود. 
 • نسبت به روش هوایی معمولا هزینه کمتری دارد. 
 • در روش دریایی انواع کالاها در ابعاد و مقیاس مختلف را می‌‌توان صادر کرد.
 • خطرات و حوادث طبیعی در این روش معمولا بیشتر است. 

علاوه بر روش‌های فوق می‌توان روش‌های دیگری را نیز در این خصوص نام برد که از جمله آنها می‌توان روش مرکب را نام برد که ترکیبی از روش‌های مذکور است. 

کاهش تجارت در کشورهای در حال توسعه

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت سوم)

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت سوم) 600 400 نویسنده

تجارت جهانی در گروههای محصولی

پس از بررسی تجارت جهانی در گروههای محصولی ناشی از کووید-19 میتوان فهمیدکه اختلالهای ایجاد شده بر اثر کووید-19 ،درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخی بخشها را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در فصل نخست 2020، تجارت گروه کالایی( پوشاک و نساجی) افت 12 درصدی را تجربه کرده اند؛ در حالی که گروه (ماشین آلات اداری) و(خودرو) 8 درصد کاهش داشته اند. درعین حال، طی این مدت، بخش (غذای کشاورزی) رشد 2 درصدی را شاهد بوده است.
آمارهای تجارت در آوریل حاکی از افت شدید به ترتیب حدود 40 درصدی و 50 درصدی تجارت در گروه کالایی(انرژی) و (خودرو) است. کمترین کاهش یا افزایش تجارت مربوط
به گروه »غذای کشاورزی« بوده است.

تجارت جهانی در گروههای محصولی ناشی از کووید-19
درصد تغییرات تجارت جهانی در گروههای محصولی ناشی از کووید-19

تجارت جهانی تجهیزات پزشکی

یکی از اثرات پاندمی کووید-19 افزایش تقاضا برای کالاها و تجهیزات پزشکی مانند ونتیالتور، مانیتور ، دماسنج ، ضدعفونی کننده دست ، ماسکهای محافظ و پوشاک پزشکی بوده است. آمارها نشان میدهد تجارت بین المللی نقش مهمی در پوشش جهانی این تقاضا داشته است. با اینکه تجارت جهانی این اقلام در آغاز پاندمی کاهش داشت، اما در ماههای فوریه و مارس2020 افزایش داشت و در آوریل تقریباً دو برابر شده است.

تجارت محصولات پزشکی مرتبظ با کووید 19 در سال 2020

تغییرات تجارت برخی کشورها

تغییرات تجارت کالایی در فصل نخست و ماه آوریل 2020

برای مطالعه قسمت های قبل این مقاله اینجا را کلیک نمایید.

منبع: اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران

کاهش تجارت در کشورهای در حال توسعه

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت دوم)

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت دوم) 600 400 نویسنده

کاهش تجارت در کشورهای در حال توسعه

در ادامه کاهش تجارت بین المللی در فصل نخست سال 2020 ،در آوریل تجارت، افت قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است. این روند برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشاهده
شده است. اگرچه، به نظر میرسد در آوریل، تجارت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته کاهش شدیدتری داشته است. این امر بخصوص برای واردات چشمگیر است. برای کشورهای در حال توسعه، با اینکه کاهش صادرات به دلیل افت تقاضا در بازار مقصد بوده، اما افت واردات ممکن است تنها ناشی از کاهش تقاضا نباشد و تغییرات نرخ ارز، نگرانی در مورد بدهی و کمبود ارز خارجی، در آن دخیل باشند.
تجارت بین کشورهای درحال توسعه در آوریل 2020 به شدت کاهش یافته است. داده های اولیه برای آوریل این سال نشان میدهد که بیشترین کاهش مربوط به آسیای جنوبی و خاورمیانه است که کاهش تجارت بیش از 40 درصدی را ثبت کرده اند.

روند تجارت در مناطق جهان

هیچ منطقه ای از کاهش تجارت بین المللی در امان نمانده است. با این وجود، به نظر میرسد تجارت در آسیای شرقی و اقیانوسیه وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق داشته اند. افت تجارت در این منطقه هم در فصل نخست و هم در ماه آوریل 2020 تک رقمی مانده است. این در حالی است که کاهش تجارت در آوریل در سایر مناطق بسیار قابل توجه بوده است.

بررسی تجارت در کشورهای در حال توسعه و تاثیرکووید-19

منبع: اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران

کاهش تجارت در کشورهای در حال توسعه

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت اول)

افت تجارت جهانی پس از شیوع کووید-19 (قسمت اول) 600 400 نویسنده

افت ارزش تجارت جهانی ناشی از کووید-19 نسبت به بحران مالی 09-2008 شدیدتر بوده است…

افت ارزش تجارت جهانی ناشی از کووید-19 نسبت به بحران مالی 09-2008 شدیدتر بوده است… براساس آمارهای آنکتاد، تجارت کالایی جهان در فصل نخست سال 2020 ،با افت 5 درصدی نسبت به فصل قبل همراه بوده و طبق برآوردها در فصل دوم 2020 ،این افت به 27 درصد رسیده است. براساس پیشبینی های آنکتاد، در سال 2020 ،تجارت کالایی جهان با افت 20 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. این پیشبینی با برآوردهای سازمان تجارت جهانی که افت تجارت جهان در سال 2020 را بین 13 تا 32 درصد پیشبینی کرده بود، مطابقت دارد.


کمیسیون اروپا نیز پیشبینی کرده که تجارت اتحادیه اروپا (27 )در سال 2020 بین 10 درصد تا 16 درصد افت کند.

افت ارزش تجارت جهانی ناشی از کووید-19
نمودار تجارت کالا در سال 2020

کشورها چگونه این بحران را سپری میکنند؟

آمارهای برخی از اقتصادهای بزرگ، تصویر تاریکی از تجارت جهان را نشان میدهد. طبق آمارها، افت تجارت در ماههای آوریل و مه 2020 ،بیشتر شده است. با این حال، به استثنای دو ماه نخست سال، به نظر میرسد اقتصاد چین این دوران را بهتر از سایر اقتصادها سپری کرده است.

اتحادیه اروپا در ماه مارس 2020 با کاهش 13 درصدی در صادرات و واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خود مواجه شده و در آمریکا نیز با اینکه طی سه ماه نخست سال 2020 ،افت صادرات و واردات تک رقمی بوده، در ماه مارس افت واردات آن به 21 درصد و افت صادرات آن به 29 درصد تشدید شده است.


تاثیر این بحران بر تجارت کره جنوبی نیز شدید بوده بطوریکه در ماه آوریل و مه این سال، افت واردات آن به ترتیب به 16 درصد و 21 درصد و افت صادرات آن به ترتیب به 25 درصد و 20 درصد رسیده است.


صادرات و واردات ژاپن در آوریل و مه 2020 ،نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در آوریل افت واردات ژاپن معادل 21 درصد و افت صادرات آن معادل 26 درصد ثبت شده است.

تجزیه و تحلیل ارزش تجارت جهانی و تاثیر کرونا

منبع: اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران

اعتبار اسنادی چیست؟ (LC)

اعتبار اسنادی چیست؟ (LC) 600 399 نویسنده

اعتبار اسنادی چیست؟

در حقوق تجارت بین‌الملل اعتبارات اسنادی وسیله برای ارتباط مالی میان دو طرف قرارداد است. چنان که از مقررات بین‌المللی برمی‌آید به‌موجب اعتبارات اسنادی یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و براساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کند: مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند. یا، به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند. یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد کند. در عرف بانکی کشور ما( Letter of credit) را که به علامتال سی ) شهرت دارد، اعتبار اسنادی می‏نامند. این اصطلاح معمولا در خرید و فروش‏های بین‏المللی که موضوع‏ آن کالا یا خدمات است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. این تعهد شامل این است که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدلیل ماهیت قرادادهای بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و… می‌شود، اعتبارات اسنادی یک ابزار بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

 

اساساً در زمان استفاده از اعتبار اسنادی، 4 طرف نقشی اساسی ایفا می کنند. این طرف ها عبارت اند از:

فروشنده: در ادبیات بانکی و بازرگانی بین الملل به فروشنده ذینفع اعتبار گفته می شود. فروشنده پس از ارسال کالا و ارائه مدارک مورد توافق طبق شرایط اعتبار اسنادی، وجه اعتبار را از بانک دریافت می کند.

خریدار: خریدار یا گشایش کننده اعتبار، شخصی است که قصد واردات کالا از کشور دیگر را دارد و برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک مراجعه می نماید.

بانک فروشنده: بانک کارگزار، یا بانک فروشنده، بانکی است که اعتبار را به فروشنده یا ذینفع ابلاغ می کند.

بانک خریدار: بانک خریدار یا بانک گشایش کننده بانکی است که به درخواست خریدار کالا، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند. برای درک بهتر موضوع در ادامه ابتدا فرآیند کلی استفاده از اعتبار اسنادی شرح داده خواهد شد و پس از آن به انواع مختلف اعتبار اسنادی که در بازرگانی بین الملل قابلیت استفاده را دارند اشاره می گردد.
فرآیند اجرایی پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی دارای شباهت هایی با روش وصولی است، با این وجود در اعتبار اسنادی نقش بانک ها پررنگ تر است. در اعتبارات اسنادی بانک گشایش کننده اعتبار یا همان بانک خریدار بیشترین مسئولیت را برعهده دارد. به دلیل مسئولیت بیشتر بانک ها در این روش، طبیعی است که اعتبارت اسنادی دارای امنیت بیشتری بوده و در عین حال هزینه آن بالاتر است.


Text Box: گام های اجرایی در شرکت ثمین اطلس ایرانیان

 گام 1، عقد قرارداد:

  در بازرگانی بین الملل اولین گام برای شروع فرآیند پرداخت، نهایی نمودن قرارداد فروش بین طرفین معامله است. این قرارداد می تواند پیش فاکتور تأیید شده و یا قراردادی جداگانه باشد. یکی از مواردی که در قرارداد در خصوص آن تعیین تکلیف می شود، روش پرداخت است. طبیعی است برای استفاده از این روش، باید در قرارداد روش پرداخت اعتبار اسنادی معرفی شده باشد.

گام 2، درخواست گشایش اعتبار: 

با نهایی شدن قرارداد و انتخاب اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت، خریدار باید به بانک خود مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار نماید. باید توجه داشت قرارداد اعتبار اسنادی که بین بانک گشایش کننده و خریدار منعقد می شود مستقل از قرارداد فروش و یا هر قرارداد دیگری است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرد. براساس UCP600 قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هر گونه اشاره ای به این گونه قراردادها شده باشد.

گام 3، اعلام گشایش اعتبار از بانک خریدار به بانک فروشنده: 

بانک خریدار در صورت موافقت با گشایش اعتبار برای خریدار، موضوع را به بانک فروشنده (بانک تعیین شده) که معمولاً توسط فروشنده انتخاب می شود اعلام می کند.

گام 4، ابلاغ اعتبار بانک به فروشنده: 

بانک فروشنده (تعیین شده) پس از آگاهی از باز شدن اعتبار موضوع را به اطلاع فروشنده می رساند.

گام 5، تحویل کالا به حمل کننده: 

فروشنده با آگاهی از گشایش اعتبار، کالای تولید شده را برای حمل، به شرکت حمل کننده تحویل می دهد.

گام 6، دریافت اسناد از حمل کننده

: فروشنده در مقابل تحویل کالا به شرکت حمل کننده، اسناد مربوطه را از وی دریافت می نماید.

گام 7، حمل کالا: 

طبیعی است شرکت شرکت حمل کننده پس از دریافت کالا و صدور اسناد حمل، اقدام به حمل کالا به کشور مقصد می نماید. البته در اغلب موارد صدور سند حمل بعد از آغاز حمل انجام می شود.

گام 8، تحویل اسناد به بانک: 

فروشنده پس از دریافت اسناد حمل و تهیه سایر اسناد لازم مانند فاکتور، لیست عدل بندی، گواهی مبدأ، گواهی بازرسی و …. اقدام به تحویل این اسناد به بانک خود می کند.

گام 9، دریافت وجه: 

بانک فروشنده پس از دریافت اسناد و مطابقت آن ها با شرایط اعتبار اسنادی و براساس مقررات UCP و ISBP اقدام به پرداخت وجه کالا به فروشنده می نماید. براساس مقررات UCP600 بانک 5 روز بانکی فرصت دارد تا اسناد را بررسی نماید. این موضوع در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
بانک های گشایش کننده اعتبار اسنادی طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موظف به بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه (UCP600) اسناد و اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبول اسناد «پس از هماهنگی با خریدار» به کارگزار می باشند.
ماده 14 مقررات UCP600 نیز بر این موضوع تأکید می کند که بانک های گشایش کننده و بانک تعیین شده باید بررسی اسناد سایز را ظرف مدت 5 روز به پایان ببرند:
بانک کارگزار و یا تعیین شده، بانک تولید کننده، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخص کنند که اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار است. این مدت تمدید نمی شود یا تحت تأثیر اتفاقات روز ارائه اسناد یا روز بعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرار نمی گیرد.

گام 10، ارسال کنترل شده به بانک خریدار: 

بانک فروشنده (بانک تعیین شده) پس از کنترل اسناد و اطمینان از انطباق اسناد، آن ها را برای بانک گشایش کننده اعتبار (بانک خریدار) ارسال می کند.

گام 11، کنترل اسناد توسط بانک و دریافت وجه از خریدار: 

بانک گشایش کننده اعتبار نیز 5 روز فرصت دارد تا اسناد را کنترل کرده و در صورت انطباق اسناد، از خریدار می خواهد وجه معامله را تسویه کند. بانک ها در روش اعتبار اسنادی در حقیقت اسناد را معامله می کنند. براساس UCP600 بانک ها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.

گام 12، تحویل اسناد به خریدار: 

با تسویه وجه معامله توسط خریدار، بانک اسناد را تحویل خریدار می دهد. باید توجه داشت در روش اعتبار اسنادی به دلیل تعهد بانک، اسناد به نام گشایش کننده اعتبار است. لذا پس از پرداخت وجه توسط خریدار، بانک اقدام به ظهرنویسی اسناد برای خریدار می کند.

گام 13، ارائه اسناد به حمل کننده: 

خریدار اسناد دریافتی از بانک که به نام وی ظهرنویسی شده است را به حمل کننده تحویل می دهد.

گام 14، دریافت کالا در نهایت: 

حمل کننده با مشاهده و کنترل اسناد، کالا را تحویل خریدار خواهد داد. همچنین همان گونه که قبلاً اشاره شد بانک ها براساس اسناد معامله می کنند و نه براساس کالا لذا در صورتی که خریدار پس از دریافت محموله متوجه شد ایرادی در کالا وجود دارد، نمی تواند به بانک اعتراض نماید.

مدرسه ی صادرات: قسمت سوم ( صادرات مجدد)

مدرسه ی صادرات: قسمت سوم ( صادرات مجدد) 600 399 نویسنده

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که در آن کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش‌افزوده دوباره از سوی تاجران و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای با حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند.

اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمرو جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه‌ترانزیتی در هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمرو آن قرارگرفته است، دارا نیستند.


اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل
درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهان برابر با ۲۵۱ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که در سال ۲۰۱۲م به ۲/۶برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، بیندازیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده که این ارقام حدود ۵/۲۱ تا ۷/۷ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.


 بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشورهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.


 سهم سایر کشورها نزدیک به ۱۰درصد است. تعداد ۶ کشور ازجمله کانادا (۲۴/۴ میلیارد دلار)، پاناما (۱۰/۳ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۵/۲ میلیارد دلار)، عمان (۴/۶میلیارد دلار)، نیوزیلند (۱/۲ میلیارد دلار) و اردن (۱/۱ میلیارد دلار) از صادرات مجدد دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع ۹۷درصد از کل ارزش صادرات دوباره جهان به این کشورها اختصاص دارد. در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است.
 نتایج آماری گویای این واقعیت است که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است.


حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش یادشده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا ۲۰۱۲م، این ارزش با وجود روند کاهشی در طی این سال ها، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رقم صادرات مجددسال ۲۰۰۷ رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار دارد. این درحالی است که کشورمان به دلیل دارا بودن موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن به صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی را، به نحو شایسته‌ای فراهم کند.
 ازجمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان و دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که می‌تواند به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای یادشده موجب رونق صادرات مجدد کالاشود.


سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهان
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دوبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دوبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر رتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌شود. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.


منابع تامین کالا در دوبی
تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، کره جنوبی، فرانسه و ایران مهم‌ترین صادرکنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دوبی، چین است. تاجران چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.
در سال‌های اخیر تاجران اماراتی برای صادرات مجدد انواع رایانه، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تاجران این کشور به‌شمار می‌رود.
این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دوبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوئیس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی و هنگ-کنگ است.


صادرات مجدد در دوبی
امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج‌فارس و شمال افریقا تبدیل شده و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دوبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیرنشین دوبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات ۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دوبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است.
 او تجارت امارات را مشتمل بر موارد تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشورو تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغییر بسته‌بندی و حتی تغییر در حجم به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دوبی از صادرات مجدد در عرصه جهانی را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.

منبع : صمت نیوز

مدرسه ی صادرات : قسمت دوم (انواع صادرات )

مدرسه ی صادرات : قسمت دوم (انواع صادرات ) 600 399 نویسنده

صادرات مجدد

کالاى خارجى که با انجام تشريفات مربوط به ورود قطعى ازگمرک ترخيص شده است، چنان‌چه به کشور ثالث صادر شود، اين عمل را صدور مجدد مى‌گويند. براى ترخيص اين گروه از کالاها مانند همه کالاهاى وارداتى به گمرک حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت مى‌شود، ليکن در صورت صدور مجدد آنها، براى بازپس گرفتن حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت شده مقرراتى وجود ندارد.

ترانزیت خارجی

عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.

کالاهاى ايرانى که تشريفات صادرات قطعى روى آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد ديگري، لازم باشد که از سرزمين ايران عبور کند، روى آن نيز تشريفات ترانزيت خارجى انجام مى‌شود.

ممکن است کالاى خارجى که از کشور عبور مى‌کند توسط يک بازرگان ايرانى از يک کشور خريدارى شده و به کشور ثالثى فروخته شده باشد، که در اين صورت عمل بازرگان صدور خدمات بازرگاني نام دارد، نه صدور کالا.

ارسال نمونه ی بازرگانی برای بازاریابی

این نمونه ها داراى ارزش تجارى بوده و معمولاً به‌صورت موقت براى نمايش يا جلب سفارش و نشان دادن، از قلمرو گمرکى خارج شوند. در اين صورت، اخذ تعهد براى برگشت کالا طبق ضوابط قانونى کافى است.

در غير موارد موقت، طبق ضوابط مقررات صادرات و واردات سالانه عمل مى‌شود. در حال حاضر، بر طبق همين مقررات، صدور کالا به‌عنوان نمونه براى بازاريابي، از قبيل کالاى بند ب تا قميت صادراتى پنجاه هزار ريال، با درج کارت بازرگانى توسط گمرک ميسر خواهد بود، افزون بر پنجاه هزار ريال، با نظر و موافقت مرکز توسعهٔ صادرات، بلامانع خواهد بود. براى صدور نمونه‌هاى بازرگانى ، تنظيم اظهارنامه و ارائه کارت بازرگانى ضرورى است.

مدرسه ی صادرات : قسمت اول (صادرات و انواع آن)

مدرسه ی صادرات : قسمت اول (صادرات و انواع آن) 600 399 نویسنده

صادرات چیست؟

به ارسال کالا از يک نقطه به نقطه ديگر صادرات گفته مي شود. در لغت صادرات به معناي انتقال و جابه جايي کالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل کشور و يا از داخل به خارج کشور است. اما معناي صادرات در گمرک خروج کالا از قلمرو گمرکي کشور موردنظر است.

صادرکننده نيز به هر شخص حقوقي و يا حقيقي که کارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني داشته باشد و به صدور کالا اقدام نمايد گفته مي شود. براي صدور کالا از کشور قبل از هر چيز تهيه مدارک و اخذ مجوزهايي لازم است. صادرکننده کالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نمايد و با رعايت موازين و مراحلي که در قانون آمده، اقدام به صادرات کالا نمايد.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور


     صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شوند:

     1- صادرات قطعی

     2- صادرات موقت ( خروج موقت )

صادرات قطعي يا Outright Exportation

     ارسال کالا به خارج از کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی به عنوان صادرات قطعی تلقی می شود صادرات قطعی ، از پرداخت حقوق گمر و سود بازرگانی عوارض و مالیات معاف می باشد و لیکن مشمول هزینه های گمرکی است .

صادرات قطعی در حجم تجاری

با وجود آن که تعریف مشخصی از تجاری بودن ارائه نشده است، اما ملاک تجاری بودن کالا در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات این است که صدور آن به منظور فروش باشد. صحت این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد. بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.

صادرات قطعی غیر تجاری

صادرات قطعی غیر تجاری همانست که از طریق پست و یا مسافر انجام می گیرد. یعنی در فرایند صادرات قطعی غیر تجاری

هزینه های گمرکی
 
    هزینه های گمرکی شامل تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا  وخدمات فـوق العاده است که میزان و شرایط دریافت آن با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود .

تشریفات صادرات قطعی
     صادرکننده پس از مراجعه به گمرک و با در اختیار داشتن اسناد زیر اقدام به تنظیم اظهارنامه صادراتی می کند . با توجه به تسهیلات ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا به صادرکنندگان حدود 80درصد کالاهای صادراتی بنا به درخواست صادرکننده در محل انبار یا واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از پلمپ ، مجوز حرکت به سمت مرز خروجی صادر می شود . حدود 15درصد از کالاهای صادراتی نیز به صورت حمل یکسره و بدون نیاز به تخلیه در انبار ارزیابی می شود و صرفا حدود 5درصد از محمولـــه های صادراتی بنا به شرایط در انبار تخلیه و مورد ارزیابی قرار می گیرد . در گمرکاتی که به سیستم مکانیزه مجهز هستند پس از احراز هویت توسط شماره ارزیابی که به سیستم مکانیزه مجهز هستند پس از احراز هویت و در گمرکات فاقد سیستم مذکور رئیس سرویس ارزیابی اقدام به تعیین ارزیاب می نماید که پس از ارزیابی کالا بنا بر یکی از موارد یاد شده قبلی و بررسی ارزش ، پس از پلمب وسیله حمل تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می شود .

                                              اسناد مورد نیاز برای صادرات قطعی

1- اظهار نامه صادراتی تنظیم شده1- Declaration1
2- کارت بازرگانی2- Commercial ID
3- صورت عدلبندی ( در صورت لزوم )3- Packing List ( in case of )
4- مجوز صدور ( در صورت لزوم )4- Export Permission ( in case of )
5- مجوزهای قانونی ( در صورت لزوم )5- Logical Permission
6- ارائه وکالتنامه از سوی شرکت بــازرگانی به ترخیص کالا ( در صورتیکه اظهـار کننــده کارمند شرکت محسوب شود ضمـن داشتـــن وکالتنامه ارائه معرفی نامه هم ضروری است) 6- Letter of Attorney Paying Trust in ExportersAnd Producers are Regarded as the topPriorities in the Customs Politics

صادرات موقت يا Temporary Exportation

در مقابل صادرات قطعي صادرات موقت قرار دارد که به معناي خارج کردن کالا از قلمرو گمرکي کشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاه ها، تعمير، تکميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمرکي کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکي است. از جمله کالاهايي که به صورت موقت صادر مي شود، مي توان به فرآورده هاي غذايي مانند شيريني و شکلات اشاره کرد که در نمايشگاه هاي خارجي عرضه مي شود. کالاي مصرفي در زمان برقراري نمايشگاه خارجي به صورت رايگان به بازديد کنندگان داده مي شود يا به آنها فروخته مي شود، در بازگشت به کشور در مورد قسمت فروش رفته، تشريفات مربوط به صادرات قطعي اعمال مي گردد. براي آن دسته از تجهيزات يا ماشين آلاتي که امکان تعمير آن ها در داخل کشور وجود ندارد و بايد به خارج فرستاده شود نيز، پس از بازگشت به کشور تشريفات صادرات موقت به کار گرفته مي شود. در صادرات موقت براي گواهي صادراتي غير دائمي فرستاده مي‌ شود.

شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان

شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان 600 402 نویسنده

شركت های مديريت صادرات نقش یک پل ارتباطی را براي كمك به بنگاههاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ايفا می کنند.

شرکت مدیریت صادرات یک شرکت خصوصی کاملا مستقل می باشد که مانند یک دپارتمان فروش صادراتی برای بنگاه ها عمل می کند. شرکت مدیریت صادرات بر اساس یک قرارداد رسمی که جهت مدیریت امر صـادرات شرکت هـا با آنها منعقد می کند ، می تواند نمایندگی انحصاری یا غیر انحصاری تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و یا خدمات آنها را در بازار های خارجی داشته باشد.

شرکت هـای مدیریت صادرات نباید با شرکت های بازرگانی که معمولا به دنبال پیدا کردن مشتری خارجی هستند و هیچ تعهدی به تولید کننده ندارند اشتباه شوند.

تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با تولید کنندگان و مصرف کنندگان ماهیت شرکت مدیریت صـادرات را از سایر واحد های تجاری متمایز می نماید.

به عنوان بخشی از این تعهد شرکت هـای مدیریت صادرات در زمینه ارتقاء ارزش افزوده می کوشند که زمینه هایی غیر از بازاریابی بین المللی را پوشش می دهند .

در لیست زیر می توانید شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان مشاهده فرمایید :

https://samin-atlas.ir/wp-content/uploads/2020/05/emc98_30034-2.pdf

منبع: سازمان توسعه ی تجارت ایران

تماس

+989031117803

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان میدان نقش جهان ضلع شرقی مسجد شیخ لطف الله بن بست باغ خلفا مجموعه گردشگری حیات
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)