خرما

estamaran

خرمای استعمران

خرمای استعمران 180 83 نویسنده

شکل میوه: بیضی
رنگ: قهوه ای
اندازه: ۵ – ۳ سانتیمتر
نوع میوه: نیمه خشک
وزن: بسته به رطوبت ۱۰ – ۷ گرم
محل کاشت: خوزستان
زمان برداشت: شهریور
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک
شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

date-zahedi

خرمای زاهدی

خرمای زاهدی 180 83 نویسنده

شکل میوه: تخم مرغی (oval)
رنگ: زرد تا قهوه ای روشن
اندازه: ۴ – ۳ سانتیمتر
نوع میوه: خشک
وزن: ۹ – ۷ گرم
محل کاشت: خوزستان – فارس – بوشهر
زمان برداشت: شهریور
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک

شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

خرمای مضافتی

خرمای مضافتی 180 83 نویسنده

شکل میوه: بیضی
رنگ: قهوه ای مایل به سیاه
اندازه: ۵ – ۴ سانتیمتر
نوع میوه: نرم
وزن: بسته به رطوبت ۱۶ – ۸ گرم
محل کاشت: عمدتا در شهر بم در استان کرمان
زمان برداشت: شهریور
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک
شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

shahani

خرمای شاهانی

خرمای شاهانی 180 83 نویسنده

شکل میوه: بلند و کشیده
رنگ: قهوه ای
اندازه: ۵ – ۴ سانتیمتر
نوع میوه: نرم (soft)
وزن: ۱۰ – ۹ گرم
محل کاشت: فارس
زمان برداشت: شهریور
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک
شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

piarom

خرمای پیارم

خرمای پیارم 180 83 نویسنده

شکل میوه: بلند و کشیده
رنگ: قهوه ای تیره
اندازه: ۵ – ۳٫۵ سانتیمتر
نوع میوه: خشک
وزن: ۱۲ – ۱۰ گرم
محل کاشت: استان هرمزگان
زمان برداشت: مهر
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک
شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

خرمای کبکاب

خرمای کبکاب 180 83 نویسنده

شکل میوه: تخم مرغی (oval)
رنگ: قهوه ای تیره
اندازه: ۵ – ۴ سانتیمتر
نوع میوه: نرم (soft)
وزن: ۱۸ – ۱۲ گرم
محل کاشت: فارس – بوشهر
زمان برداشت: مرداد و شهریور
شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک
شما می توانید از طریق پلتفرم ایکشت جهت خرید و یا فروش خرمای صادراتی شرکت ثمین اطلس ایرانیان با کلیک بر روی لینک ذیل اقدام نمایید.

www.ekesht.com

تماس

+989031117803

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان میدان نقش جهان ضلع شرقی مسجد شیخ لطف الله بن بست باغ خلفا مجموعه گردشگری حیات
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)