مدیریت صادرات

صادرات گیاهان دارویی

جهش صادرات گیاهان دارویی

جهش صادرات گیاهان دارویی 600 400 نویسنده

رشد ۱۲۰ درصدی ارزش صادرات گیاهان دارویی

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۲۰ درصدی ارزش صادرات گیاهان دارویی در ۴ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، آقای محمود بازاری با بیان این مطلب گفت: آمار‌های صادراتی محصولات گیاهان دارویی ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حاکی از افزایش ارزآوری صنعت محصولات گیاهان دارویی طی ۹ ساله اخیر با رشد ۱۶۰درصدی است.

وی افزود: براساس آمار‌های کارشناسی شده سازمان توسعه تجارت ایران صادرات گیاهان دارویی طی ۴ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۲۰ و ۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

بازاری اضافه کرد: گیاهان دارویی از جمله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی بخش کشاورزی است که در بسیاری از استان‌های کشور در قالب گونه‌های متنوع جنگلی، مرتعی و زراعی تولید و بهره‌ برداری می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: از جمله گیاهان دارویی که در سال جاری با رشد مواجه بوده‌اند، می‌توان به افزایش صادرات کتیرا و نیز سایر محصولات نباتی به ترکیه و همچنین شیره آنغوزه تلخ و شیرین و تخم رازیانه و تخم گشنیز و عصاره و سایر شیره‌ها به کشور هندوستان و همچنین بازار‌های اروپایی از جمله آلمان اشاره کرد.
به گفته وی کشور آلمان نیز یکی از اصلی‌ترین خریداران گیاه دارویی شیرین‌بیان است و کشور‌های پاکستان، ترکیه و عراق عمده‌ترین خریداران گیاهان دارویی ایران در سال جاری بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری صدا سیما

مدرسه ی صادرات (قسمت پنجم) : اصطلاحات بازرگاني در زمينه حمل و نقل بين المللي

مدرسه ی صادرات (قسمت پنجم) : اصطلاحات بازرگاني در زمينه حمل و نقل بين المللي 600 399 نویسنده

در حال حاضر متداول ترین و مهم ترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد، یا برات وی را قبول نویسی کند یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید. این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد.

اعتبارنامه (L/C) یا letter of credit چیست؟

فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید . بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند .

برات ارزی (B/E) یا (Bill of Exchange) چیست؟

برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی:

1) کنوانسیون CMR:


این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

2) کنوانسیون TIR:


این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

3) کنوانسیون کوتیف COTIF:


این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

اصطلاحات به کار برده شده در آئین نامه حمل و نقل بین المللی کالا:

حمل ونقل بین المللی کالا:


حمل ونقل بین المللی کالا عبارت است از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر بارعایت قوانین مقررات حاکم بر آن.

شرکت حمل ونقل بین المللی:


شرکت حمل ونقل بین المللی که در این آئین نامه اختصاراً شرکت نامیده می شود عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل ونقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری، کریری و یا تواماً تشکیل خواهد شد.

فعالیت فورواردری:


فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی ازآنهاو همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده.

فعالیت کریری بین المللی:


فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجائی کالا ازکشوری به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل و طبق قرارداد حمل.

فعالیت کارگزاری بین المللی:


فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا به نمایندگی از طرف یک شرکت.

مشتری:


عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابه جایی کالا قرارداد منعقد می نماید.

بارنامه:


سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداء حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی – کامیون – راه آهن هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد.

راهنامه:


سندی است غیر قابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه، محموله یک وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد، حمل و تحویل گیرنده نماید.

ترخیصیه:


سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به گمرک معرفی شود.

ترانزیت خارجی:


ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.

کالای خطرناک:


عبارتست از کالایی که طبق طبقه بندی آی-ام-دی-جی (دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک) و آی-دی-آر خطرناک محسوب گردیده باشد.

فورواردر:


شخص حقوقی (شرکت) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید. شرکت هایی که طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند.

کریر(حمل کننده):


شخص حقوقی (شرکت) است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.

راننده تحت پوشش:


شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بین المللی است که به منظور فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی کالا وابستگی به شرکت معینی، با یکی از شرکت ها قرارداد همکاری منعقد می نماید.

کالای گران قیمت:


اقلام یا اجناس گران قیمت عبارتست از: شمش طلا، مسکوکات، اسناد بهادار و قابل معامله، سنگ های قیمتی، اجناس عتیقه، عکس و نقاشی و آثار هنری، و اقلام مشابه

خرید تضمینی چای از چای‌کاران آغاز شد

خرید تضمینی چای از چای‌کاران آغاز شد 600 399 نویسنده

رئیس سازمان چای با اشاره به آغاز چین اول برگ سبز چای و خرید تضمینی این محصول از کشاورزان، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز با اشاره به آغاز چین اول برگ سبز چای گفت: با شروع خرید تضمینی، ۱۳۳ تُن برگ سبز چای به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

این مقام مسئول افزود: این مقدار برگ سبز چای از ۱۰ اردیبهشت هم‌زمان با آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای به ارزش ۶۱۵ میلیون تومان از چای‌کاران خریداری شد. پرداخت ۷۵ درصد از بهای خرید تضمینی برگ سبز چای بر عهده صاحبان کارخانه‌های چای و ۲۵ درصد بر عهده دولت است.

خرید تضمینی چای از کشاورزان

وی با بیان اینکه تاکنون برگ سبز چای در شهرستان‌های املش، رودسر، سیاهکل، فومن، لاهیجان و لنگرود به نرخ تضمینی خریداری شده، افزود: به‌زودی خرید تضمینی برگ سبز چای در دیگر شهرستان‌ها هم آغاز می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه‌یک ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه‌دو ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه‌های برگ سبز چای را بیش از نرخ تضمینی تعیین شده خریداری می‌کنند.

جهانساز گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۵ هزار تُن برگ سبز چای از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شود.

منبع : پایگاه خبری اتاق ایران

سیاست‌های غلط صادرات چرم را قفل کرد/بدقولی دولت برای حمایت از صادرات محصولات پوستی

سیاست‌های غلط صادرات چرم را قفل کرد/بدقولی دولت برای حمایت از صادرات محصولات پوستی 600 400 نویسنده

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از عدم وجود شرایط لازم برای صادرات چرم در کشور خبر داد و گفت: دولت برای کالاهای نیمه ساخته عوارض تعیین کرد تا در حمایت از این صنعت هزینه شود؛ اما این مبلغ خرج درآمدهای عمومی دولت شد و به صنعت دباغی بازنگشت.

به نقل از سایت کنفدراسیون صادرات ایران :سعید شادکام با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان صادرات چرم وجود ندارد، عنوان کرد: برای صادرات چرم به تکنولوژی های روز دنیا، مواد شیمیایی خارجی و ماشین آلات صنعتی نیازمندیم.

وی به تحریم های ایران اشاره کرد و گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها وارد فضای آزاد شده و مبادله و مراوده با دنیا آسان خواهد شد؛ اما در شرایط تحریم امکان وادرات سهل مواد شیمیایی وجود ندارد و اگر ممکن شود با تعرفه های بالا رو به رو خواهد شد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واردات مواد شیمیایی با مشکل خرید نیز مواجه است، چراکه بسیاری از کشورها به دلیل فشار آمریکا حاضر به فروش آن نیستند و مجبور هستیم برای واردات آن از کشور ثالث اقدام کنیم که مشکلات و موانع دیگری را رقم می زند.

به گفته وی، برای صادرات محصولات چرمی نیز با مشکل برندسازی مواجه هستیم و باید برند ساخت ایران را از روی کالا برداشته و محصول خود را به نام کشوری دیگر و از طریق کشور ثالث صادرکنیم.

شادکام توضیح داد: برای صادرات چرم باید محصولات را از طریق بندرعباس به بندر جبل‌علی منتقل کنیم و به نام یک کمپانی عربی برای صادرات آن اقدام شود تا بانک ها بتوانند ال سی ها را بر اساس آن برند باز کنند؛ چراکه اتصال شبکه بانکی ایران با دنیا برقرار نیست.

وی ادامه داد: با چنین موانعی قیمت تولید کالای باکیفیت صادراتی در حجم انبوه افزایش یافته و امکان رقابت‌پذیری چرم ایران را در دنیا کاهش می دهد.

این فعال حوزه چرم با اشاره به ایجاد عوارض بر روی کالاهای نیمه ساخته از جمله چرم برای توسعه این صنایع، افزود: دولت برای جمع آوری این عوارض صندوق حمایتی تاسیس کرد تا برای رشد و توسعه صنایع نیمه ساخته اقدام کند، اما این درآمدها خرج هزینه های عمومی دولت شد و چیزی به صنعت دباغی کشور بازنگشت، در صورتی که این مبلغ باید در چرخه اقتصادی واحدهای یاد شده هزینه می شد.

وی تاکید کرد: اولین کاری که دولت باید برای رفع موانع صادرات محصولات چرمی انجام دهد، حذف عوارض از صادرات کالاهای نیمه ساخته است. امروز که قیمت نفت کاهش یافته و صادرات ان به سختی صورت میگیرد، دولت بودجه خود را بر اساس دریافت مالیات بسته است که اکنون درآمدی برای آن وجود ندارد پس باید در امر صادرات مساعدت داشته و مشکلات آن را رفع کند.

شادکام ادامه داد: با توجه به کاهش درآمد کسب و کارها و غیرقابل وصول بودن مالیات های پیش بینی شده، دولت باید اجازه صادرات کالاها حتی کالاهای نیمه ساخته را به هر نحو ممکن بدهد تا به درآمد ارزی دست پیدا کند./ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران

تایلندی‌ها از فروش موجودی ترسناک به اندازه صادرات نفت ایران درآمد دارند.

تایلندی‌ها از فروش موجودی ترسناک به اندازه صادرات نفت ایران درآمد دارند. 563 353 نویسنده

تایلندی‌ها از فروش موجودی ترسناک به اندازه صادرات نفت ایران درآمد دارند.

  • مصرف زالو به دلیل خواص متعدد آن در سراسر جهان رو به افزایش است. زالو برای درمان انواع سردرد، سینوزیت، میگرن، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های چشمی، بیماری‌های قلبی و انواع آرتروز بسیار مفید است.
  • هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت ۱۱ دلار به فروش می‎رسد یعنی در شرایط فعلی، ارزش هر ۴ زالوی بالغ از ارزش یک بشکه نفت بیشتر است.
  • شاید برای خیلی‌ها باورنکردنی باشد اما در حال حاضر درآمد کشور تایلند از صادرات زالو برابر با صادرات نفتی ایران است.

تماس

+989031117803

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان میدان نقش جهان ضلع شرقی مسجد شیخ لطف الله بن بست باغ خلفا مجموعه گردشگری حیات
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)