تاریخچه کلزا

تاریخچه کلزا

تاریخچه کلزا 600 400 پوریا سنایی

تاریخچه گیاه کلزا

از تاریخچه گیاه کلزا چه میدانید؟

زراعت کلزا از 3000 سال قبل در هندوستان رواج داشته است و از آنجا به چین و ژاپن راه یافته است .در اروپا استخراج روغن از دانه کلزا و سایر گونه های متعلق به جنس برا سیکا دست کم از قرن شانزدهم رواج داشته است.

این روغن ابتدا به عنوان روغن چراغ استفاده شده و سپس به عنوان روغن خوراکی مرسوم گردیده است.

در سال 1936 گونه Brassica campestris و چند سال بعد Brassica napus به کانادا وارد شد.

تولید تجارتی کلزا در غرب کانادا در سال1942 به عنوان تأمین کننده روغن روان ساز در جنگ جهانی دوم آغاز گردید.پس از مدتی به دلیل قحطی و گرسنگی و کمبود منابع روغن خوراکی مقداری از آن به مصرف غذایی رسید.

 

ارقام کلزا

در سال 1968 اولین رقم کلزا با میزان اسید اروسیک پایین در کانادا تولید شد.

ارقام میداس،اسپان،تورچ ازنخستین رقم های اصلاح شده با اسیداروسیک پایین می باشند که درکانادا مورد کشت قرار گرفته اند .

درسال 1974رقم تاور بعنوان اولین رقم دوصفر کلزا که هم مقدار اسیداروسیک و هم مقدار گلوکسینولیت پایینی داشت معرفی شد.

مدتی پس از معرفی رقمهای دو صفر کلزا ،رقمهای دو صفر شلغم روغنی نیز اصلاح و آزاد گردید.

ازآن جمله میتوان به رقم کندل اشاره کرد که علاوه بر مقدار گلوکوزینولیت و اسداروسیک ، فیبر کمتری نیز دارد.

رقمهای دارای این ویژگی به رقمهای سه صفر شهرت یافته ولی هنوز در سطح وسیعی مورد استفاده قرار نگرفته اند.

با تولید ارقام جدید و کاهش میزان مواد مضر در روغن و کنجاله کلزا سیر صعودی توسعه کشت کلزا شدت گرفت به طوری که سرعت رشد آن بعد از معرفی ارقام جدید از کلیه دانه های روغنی بیشتر بوده است.

 

محل پیدایش

احتمالا خاستگاه کلزا ناحیه اوراسیا است چون گونه های متعلق به شلغم روغنی از اروپای غربی تا چین پراکنده است.

بنابراین میتوان پذیرفت که دارای دو وطن یکی در ناحیه افغانستان،پاکستان ودیگری در ناحیه مدیترانه باشد.

همچنین ممکن است یک ناحیه فرعی آن ترکیه – ایران باشد.ازطرفی چون پراکنش اولیه دوگونه تشکیل دهنده کلزا یعنی کلم و شلغم روغنی درناحیه خاوری اروپا بهم رسیده و تداخل می یابند.بعضی براین باورند که گیاه کلزا برای اولین بار دراین منطقه از ترکیب دو گونه فوق به وجود آمده است.

تماس

+983136683222

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان خیابان جی ابتدای خیابان خواجه عمید ساختمان عمران اصفهان طبقه 2 واحد 9
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)