تقویم نمایشگاهی صنایع غذایی و کشاورزی

تقویم نمایشگاهی صنایع غذایی و کشاورزی

تقویم نمایشگاهی صنایع غذایی و کشاورزی 600 400 پوریا سنایی

تقویم نمایشگاهی خارجی مواد غذایی و کشاورزی سال 2019

تماس

+983136683222

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان خیابان جی ابتدای خیابان خواجه عمید ساختمان عمران اصفهان طبقه 2 واحد 9
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)